POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Objecte

La present Política de Privacitat té per objecte informar a totes aquelles persones que accedeixin i naveguin a través del Lloc Web (en endavant, l’“Usuari”) accessible a través del nom de domini www.grupgalceran.com i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”) sobre tractaments de dates que GALCERAN 2000, S.L. porta a terme a través d’aquest Lloc Web.

L’accés al nostre Lloc Web no exigeix el seu registre previ com a Usuari. No obstant, l’accés i navegació a través del mateix suposa que l’Usuari accepta en la seva totalitat la present Política de Privacitat i la de Cookies, així com l’Avís Legal del Lloc Web.

2. Responsable del fitxer i tractament

Titular : GALCERAN 2000, S.L. (en endavant, “GRUP GALCERAN”).

Seu i establiment : Pss. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis, 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona.

N.I.F .: B62162771

E-mail : info@grupgalceran.com

3. Finalitats del tractament de dades

De conformitat amb el disposat en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”) i qualsevol altra norma que la modifiqui i/o substitueixi en el futur, posem en coneixement de l’Usuari que les dades que proporcioni a GRUP GALCERAN a través de qualsevol formulari online de recollida de dades serà incorporat a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat del GRUP GALCERAN i es tractarà conforme a les següents finalitats:

1. Possibilitar l’ús de les funcionalitats posades a disposició en el Lloc Web, així com l’atenció a les sol·licituds que l’Usuari dirigeixi a GRUP GALCERAN.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins haver resolt les sol·licituds.

2. En cas que l’Usuari remeti a GRUP GALCERAN el seu currículum i/o sol·licitud de treball, les seves dades es tractaran amb la finalitat d’atendre l’anomenada sol·licitud i, en el seu cas, permetre-li participar en un procés de selecció per un lloc de treball a GRUP GALCERAN.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran tres mesos des de la finalització del procés de selecció, fet pel qual si l’Usuari desitja seguir formant part de la base de dades de GRUP GALCERAN haurà de tornar a enviar el seu currículum un cop transcorregut l’esmentat termini.

3. Administrar les interaccions de l’Usuari amb GRUP GALCERAN a través de la xarxa social Linkedin. Les dades tractades amb aquesta finalitat seran aquelles introduïdes per l’Usuari en el seu perfil de Linkedin i, per tant, seran regulades conforme a la política de privacitat de la xarxa social, de la qual GRUP GALCERAN no és responsable.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant la vigència del perfil de GRUP GALCERAN a la xarxa social.

Excepte en els camps en que expressament s’indiqui el contrari, l’entrega d’informació requerida sobre dades personals tindrà caràcter voluntari, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui un perjudici en la qualitat o quantitat del serveis que l’Usuari sol·liciti. La falta de compliment dels camps determinats com a obligatoris mitjançant un * o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que GRUP GALCERAN pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

4. Legitimació

La base jurídica per portar a terme els tractaments de dades especificats en l’apartat anterior és la següent:

1. El consentiment de l’Usuari implícit en la sol·licitud als efectes de que GRUP GALCERAN pugui atendre-la.

2. El consentiment de l’Usuari implícit en la remissió del seu currículum i/o sol·licitud de treball.

3. El consentiment de l’Usuari implícit al seguir i interaccionar amb el perfil de GRUP GALCERAN a la xarxa social.

5. Destinataris

De conformitat amb el previst en les finalitats del tractament 2 i 3 indicades en l’apartat 2, les dades de l’Usuari es comunicaran a les empreses del GRUP GALCERAN a les que la seva sol·licitud vagi dirigida i/o la candidatura de treball; així com per fins administratius interns en base a l’interès legítim de GRUP GALCERAN i d’acord amb el considerant 48 del RGPD, el qual estableix que els responsables que formen part d’un grup empresarial poden tenir un interès legítim en transmetre dades personals dins del grup empresarial per fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Les empreses que formen part de GRUP GALCERAN són les següents:

ESPORGAL, S.L.

Adreça: Pss. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis.

08940, Cornella De Llobregat, Barcelona.

Número de telèfon: 933776669

E-mail: info@grupgalceran.com

DIELANTO, S.L.

Adreça: Pss. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis.

08940, Cornella De Llobregat, Barcelona.

Número de telèfon: 933776669

E-mail: info@grupgalceran.com

FLAT ERIC, S.L.

Adreça: Pss. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis.

08940, Cornella De Llobregat, Barcelona.

Número de telèfon: 933776669

E-mail: info@grupgalceran.com

Així mateix, informar que les seves dades personals podran ser accedides per tercers que actuïn en nom de GRUP GALCERAN, sempre que dit accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d’un servei concret a la Companyia. En aquest escenari, GRUP GALCERAN en tot cas subscriurà el corresponent contracte d’encarregat de tractament amb cadascun dels referits tercers, els quals tractaran les dades exclusivament per a les finalitats que GRUP GALCERAN determini en cada cas.

6. Exercici de drets

El tractament de dades personals de l’Usuari per GRUP GALCERAN es realitzarà en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i dels serveis de la societat de la informació.

De la mateixa manera, en els tractaments de dades de l’Usuari, legitimació dels quals es basi en el consentiment donat per l’Usuari, aquest té el mateix dret a retirar l’anomenat consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, podrà exercitar en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyant còpia del seu DNI, o document vàlid que l’identifiqui, dirigit a GALCERAN 2000, S.L., Pss. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis o a la següent direcció de correu electrònic: rgpd@grupgalceran.com

En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant de la corresponent autoritat de control si estima oportuna la ocasió.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i analitzar els seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtindré més informació aquí.