POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. Objecte

La present Política de Privacitat té com a objecte informar a totes aquelles persones que accedeixin i naveguin pel lloc web (en endavant, "l'Usuari") accessible a través del nom de domini www.grupgalceran.com, www.grupcalceran.es, www .grupgalceran.cat i els seus subdominis (en endavant, "Lloc Web") sobre els tractaments de dades que GALCERAN 2000, SL porta a terme a través d'aquest Lloc Web.

 1. Responsable del fitxer i tractament

Titular: GALCERAN 2000, S.L. (En endavant, "GRUP GALCERAN").

Seu i establiment: PSS. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis, 08940, Cornellà De Llobregat, Barcelona.

N.I.F .: B62162771

Correu electrònic: info@grupgalceran.com

 1. Finalitats del tractament de dades

De conformitat amb el que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara, "el RGPD") i qualsevol altra norma que la modifiqui i/o substitueixi en el futur, posem en coneixement de l'Usuari que les dades que proporcioni a GRUP GALCERAN a través de qualssevol formularis en línia de recollida de dades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de GRUP GALCERAN i es tractaran conforme les següents finalitats:

 1. Possibilitar l'ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el lloc web, així com l'atenció a les sol·licituds que l'Usuari dirigeixi a GRUP GALCERAN.

Les dades tractades amb aquesta finalitat s'han de conservar fins a haver resolt aquestes sol·licituds.

 1. En cas que l'Usuari remeti a GRUP GALCERAN seu currículum i/o sol·licitud de feina, les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre aquesta sol·licitud i, si escau, permetre participar en un procés de selecció per a un lloc de treball en GRUP GALCERAN.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran dotze mesos des de la finalització de l'esmentat procés de selecció, de manera que si l'Usuari vol seguir formant part de la base de dades de GRUP GALCERAN haurà de tornar a enviar el seu currículum un cop passat el termini esmentat.

 1. Administrar les interaccions de l'Usuari amb GRUP GALCERAN a través de la xarxa social Linkedin. Les dades tractades amb aquesta finalitat seran aquells introduïts pel Usuaris en el seu perfil del Linkedin, per tant, regulats per la política de privacitat d'aquesta xarxa social, de la qual GRUP GALCERAN no és responsable.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant la vigència del perfil de GRUP GALCERAN a la xarxa social.

 1. Mantenir informat a l'Usuari per qualsevol mitjà, incloent electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de GRUP GALCERAN.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.

 1. Mantenir informat a l'Usuari que ja sigui Client GRUP GALCERAN, per qualsevol mitjà, incloent electrònics, sobre els productes, serveis i novetats, relacionats amb aquells productes i serveis similars als contractats per l'Usuari.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l'interessat s'oposi a la recepció d'aquestes comunicacions.

Excepte en els camps en què expressament s'indiqui el contrari, el lliurament d'informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que l'Usuari sol·liciti. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que GRUP GALCERAN pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

 1. Legitimació

La base jurídica per dur a terme a els tractaments de dades especificades a l'Apartat anterior és la següent:

 1. El consentiment de l'Usuari atorgat a la seva sol·licitud a l'efecte que GRUP GALCERAN pugui atendre-la.
 2. El consentiment de l'Usuari atorgat a la remissió del seu currículum i/o sol·licitud de feina.
 3. El consentiment de l'Usuari atorgat a seguir i interaccionar amb el perfil de GRUP GALCERAN a la xarxa social.
 4. El consentiment explícit de l'interessat donat per a la recepció d'aquestes comunicacions comercials.
 5. L'interès legítim de GRUP GALCERAN d'acordar amb l'article 21.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a l'existir una relació contractual prèvia , a través de la qual GRUP GALCERAN va obtenir de forma lícita les dades de contacte dels seus clients per emprar-les per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars de la pròpia empresa als que inicialment van ser objecte de contractació per part d’aquest.
 6. Destinataris

De conformitat amb el que preveuen les finalitats de tractament 2 i 3 indicades en l'apartat 2, les dades de l'Usuari es comunicaran a les empreses del Grup Galceran a què la seva sol·licitud vagi dirigida i/o la seva candidatura d'ocupació, així com per a fins administratius interns basant l'interès legítim de Grup Galceran i d'acord amb el considerant 48 de la RGPD, el qual estableix que, els responsables que formen part d'un grup empresarial poden tenir un interès legítim en transmetre dades personals dins del grup empresarial per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Les empreses que formen part de Grup Galceran són les següents:

ESPORGAL, S.L.

Dir. Postal: Pss. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis.

08940, Cornella De Llobregat, Barcelona.

Telèfon: 933776669

E-mail: info@grupgalceran.com

DIELANTO, S.L.

Dir. Postal: Pss. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis.

08940, Cornella De Llobregat, Barcelona.

Telèfon: 933776669

E-mail: info@grupgalceran.com

FLAT ERIC, S.L.

Dir. Postal: Pss. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis.

08940, Cornella De Llobregat, Barcelona.

Telèfon: 933776669

E-mail: info@grupgalceran.com

HAPAX 20, S.L.

Dir. Postal: Pss. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis.

08940, Cornella De Llobregat, Barcelona.

Telèfon: 933776669

E-mail: info@grupgalceran.com

Així mateix, informar-lo que les seves dades personals podran ser accedits per tercers que actuïn per mandat de GRUP GALCERAN, sempre que l'accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d'un servei concret a la Companyia. Sota aquest escenari, GRUP GALCERAN en tot cas subscriurà el corresponent contracte d'encarregat de tractament amb cada un d'aquests tercers, els quals tractaran aquestes dades exclusivament per a les finalitats que GRUP GALCERAN determini en cada cas.

 1. Exercici de drets

El tractament de les dades personals de l'Usuari per GRUP GALCERAN es realitzarà en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i dels serveis de la societat de la informació.

De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l'Usuari la legitimació es basa en el consentiment donat per l'Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, podrà exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d'accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició; Mitjançant escrit acompanyant còpia del seu DNI o document vàlid que l'identifiqui dirigit a GALCERAN 2000, S.L., PSS. Ferrocarrils Catalans, 178 Bis o a la següent adreça de correu electrònic: info@grupgalceran.com

En tot cas, l'Usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.com) si ho estima oportú.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i analitzar els seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtindré més informació aquí.